Uçucu Çok Amaçlı Ağır Yağ ve Zift Sökücü – TK 117


Özellikle su ile temasından kaçınılan ağır sanayi ekipmanlarında kullanılan, ç›kartılması güç yağ, tutkal, zift ve boya gibi kal›nt›lar›n temizlenmesi için geliştirilmiş uçucu güçlü bir üründür. Yanıcı olmayan özelliği sayesinde asfalt makinelerinin zift temizliğinde, petrol dolum tesislerinde bulunan her türlü makine, tank ve ekipman temizliğinde güvenle kullanılır. Ayrıca özel yapısı ile muhtelif parçalar üzerinden boya sökücü olarak dakullanılabilir.
KULLANIM MİKTARLARI: SAF olarak kullanılmalıdır.